Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Червоненською селищноою радою

У К Р А Ї Н А

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять третя позачергова сесія                                                                              сьоме скликання

20.07.2017 року

 

Про затвердження Положення 

про порядок підготовки та  

прийняття регуляторних актів

Червоненською селищноою радою

 

     На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та керуючись ст. 26; п/п 1, п.9  ст. 27; п.18-1, ст.42; ст. 54; п.12 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери, послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи Червоненська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Червоненською селищною радою (додається).

2. Виконавчому комітету Червоненської селищної ради оприлюднити дане рішення на сайті в мережі інтернет (електронна адреса сайту: chervonenska.gromada.org.ua) в 10-денний термін із дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 


Секретар ради                                                                                                   Г. І. Козиренко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 23 позачергової

сесії селищної ради

від 20.07.2017р.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів
Червоненською селищноою радою

 

     I. Загальні положення
1.1 Метою Положення про порядок підготовки та  прийняття  регуляторних актів Червоненською селищною радою (далі - Положення) є встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. Положення регулює процеси підготовки, прийняття проектів регуляторних актів та визначення ефективності прийнятих рішень.
1.2. Положення розроблене на підставі Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закону) та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».


     II. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
2.1.Планування роботи селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом селищної ради, з урахуванням вимог статті 7 Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
2.2. План діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються на сайті (електронна адреса сайту: chervonenska.gromada.org.ua) не пізніше, як у десятиденний строк після їх затвердження.


     III. Підготовка проектів регуляторних актів та порядок їх розгляду
3.1. При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 4,8,9,13 Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.
3.2. Порядок розгляду і прийняття Червоненською селищною радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України "Про місцеве самоврядування" , "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 ”Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” та цим Положенням. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Червоненською селищною радою та суб’єктами господарювання.
3.3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності селищнаа рада виходить з того, що згідно із Законом України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльності суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться в межах, у порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та Законами України.
3.4. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд селищної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики (стаття 4) й вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (стаття 8).
3.5. Постійна комісія ради, до відання якої належать питання може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта у випадках, передбачених ст.33 Закону та в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 цього Закону. Підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу винесеного проекту регуляторного акта забезпечує постійна комісія ради.
3.6. У разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесла проект.
3.7. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії селищної ради, або експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст.ст. 4 та 8 Закону.
3.8. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії селищної ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією. При представленні та пленарному засіданні селищної ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст.ст. 4, 8 Закону.
3.9. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням селищної ради або її відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії селищної ради, якщо інше не встановлено у рішенні селищної ради чи відповідальної постійної комісії.
3.10. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії селищної ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній депутатській комісії.
3.11. Строк, упродовж якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта й не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані впродовж встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
3.12. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений селищною радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні селищний голова вживає заходи для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону - скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.
3.13. Проекти регуляторних актів можуть оприлюднюватися в будь-який спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців Червоненської територіальної громади: як у друкованих засобах масової інформації так і на офіційному сайті селищної ради у мережі Інтернет.
3.14. Регуляторний акт, прийнятий селищною радою, офіційно оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради у мережі Інтернет, в терміни, визначені Законом.


     IV. Виконання заходів щодо відстеження регуляторних актів
4.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
4.2. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечується її виконавчим органом у терміни та порядку, визначені Законом. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів виконком селищної ради оприлюднює в десятиденний термін із дня його розроблення та подає не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту до комісії ради, до відання якої належать питання.
4.3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія селищної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.


     V. Порядок здійснення регуляторної політики виконкомом селищної ради та Червоненським селищним головою
5.1. Розпорядження селищного голови, які є регуляторними актами, готуються та приймаються відповідно до вимог Закону.
5.2. Відстеження результативності прийнятих рішень, що є регуляторними актами, здійснюється виконкомом селищної ради в порядку, визначеному Законом.
5.3. Підготовка та прийняття регуляторних актів виконкому селищної ради здійснюється відповідно до вимог Закону та затвердженому Регламенту виконкому Червоненської селищної ради.
5.4. Селищна рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконкомом селищної ради в терміни й порядку, визначені Законом.

 

 


Секретар ради                                                                                                  Г. І. Козиренко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь