Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про Центр первинної медико – санітарної допомоги Червоненської селищної ради в новій редакції

ЧЕРВОНЕНСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

Андрушівського району  Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома сесія                                                                                                                   першого скликання

від 18 квітня 2016 року

 

Про затвердження Положення

про Центр первинної медико –

санітарної допомоги Червоненської

селищної ради в новій редакції

 

         Відповідно ст. 29, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК  та охорони природи селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Положення про Центр первинної медико - санітарної допомоги Червоненської селищної ради в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань   планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК  та охорони природи.

 

 

 

                Селищний голова                                               Ю.В. Ящук

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сьомої сесії

Червоненської селищної ради

від 08.04.2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр первинної медико-санітарної допомоги

Червоненської селищної ради

 

I. Загальні положення

1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД) створюється з метою забезпечення потреб населення Червоненської селищної ради ОТГ у первинній  медико-санітарній допомозі (далі - ПМСД).

 

1.2. ЦПМСД створюється за рішенням сесії Червоненської селищної ради ОТГ  (далі - Засновник), є структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради та підпорядковується виконавчому комітету Червоненської селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови.

 

1.3. ЦПМСД є юридичною особою, бюджетною, неприбутковою установою,  має реєстраційні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штамп

 

1.4. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

 

1.5. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

1.6. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника відповідно до законодавства.

 

II. Предмет діяльності

 

2.1. Основними завданнями ЦПМСД є:

2.1.1. Організація надання прикріпленому населенню ПМСД.

 

2.1.2. Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення.

 

2.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД).

 

2.1.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

2.1.5. Планування розвитку ПМСД.

 

2.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.

 

2.1.7. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення ПМСД.

 

2.1.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

 

2.1.9. Сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

 

2.1.10. Організація та створення умов для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань ЦПМСД забезпечує:

 

2.2.1. Надання населенню ПМСД.

 

2.2.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення.

 

2.2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики - сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

 

2.2.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

 

2.2.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

 

2.2.6. Здійснення диспансеризації населення.

 

2.2.7. Діяльність з призначення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин

2.2.8. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

 

2.2.9. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

 

2.2.10. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

 

2.2.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

 

2.2.12. Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

 

2.2.13. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

 

2.2.14. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

 

2.2.15. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

 

2.2.16. Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства.

 

2.2.17. Взаємодію з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

 

2.2.18. Управління та контроль якості надання медичної допомоги.

 

2.2.19. Організаційно-методичну роботу з надання ПМСД  у  структурних  підрозділах за такими напрямами:

 

2.2.19.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

 

2.2.19.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

 

2.2.19.3. Аналіз стану здоров'я населення.

2.2.19.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД.

 

2.2.19.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

 

2.2.19.6. Аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

 

2.2.19.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

 

2.2.19.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, сучасних інформаційних технологій.

 

2.2.19.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД.

 

2.2.20. Аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД і його структурних підрозділів та розроблення  фінансових планів.

 

2.2.21. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів.

 

2.2.22. Утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані.

 

2.2.23. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД.

 

2.2.24. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД.

 

2.2.25. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

 

2.2.26. Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

 

III. Права та обов'язки

 

3.1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

3.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм.

 

3.1.2. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

 

3.1.3. Укладати договори, угоди, виступати позивачем та відповідачем у суді.

 

3.1.4. Укладати  господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

 

3.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

 

3.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку та після попереднього погодження з уповноваженим органом управління.

 

3.1.7. Придбавати матеріальні ресурси у підприємства, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

 

3.2. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

 

3.2.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці (далі - приватні лікарі ЗП-СЛ).

 

3.2.2. Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у ЦПМСД відсутні умови.

3.2.3. Здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

 

3.2.4. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами

 

3.3. ЦПМСД забезпечує:

 

3.3.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.

 

3.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

 

3.3.3. Надання оперативної інформації за запитом відповідно до підпорядкування.

 

3.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

 

3.3.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

 

3.3.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

3.3.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

 

3.3.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.

 

3.3.9. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

 

3.3.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності ЦПМСД.

 

3.3.11. Відповідає за виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки його головний лікар. Обов'язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

 

IV. Управління

 

4.1. Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту.

 

4.2. Повноваження головного лікаря:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво ЦПМСД.

 

4.2.2. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД.

 

4.2.3. Призначає керівників структурних підрозділів ЦПМСД.

 

4.2.4. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

4.2.5. Затверджує плани роботи ЦПМСД та його структурних підрозділів.

 

4.2.6. Затверджує режим роботи ЦПМСД та його структурних підрозділів.

 

4.2.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

 

4.2.8. Видає накази по ЦПМСД.

 

4.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД.

 

4.2.10. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД.

 

4.2.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД.

 

4.2.12. Заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку.

 

4.2.13. Укладає договори від імені ЦПМСД.

 

4.2.14. Представляє інтереси ЦПМСД в органах судової влади.

 

4.2.15. Від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД.

 

V. Організаційна структура

 

5.1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

5.1.1. Адміністративна частина/управління.

 

5.1.2. Господарська частина.

 

5.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з Червоненської амбулаторії, яка має статус структурного підрозділу ЦПМСД та  до складу амбулаторії входять фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти (далі - ФАП/ФП): ФАП с.Крилівка,  ФАП с.Глинівці, ФАП с.В.Мошківці,  ФАП с.М.Мошківці , ФП  с.Котівка, ФП с.Забара .

 

VI. Взаємодія та контроль діяльності

 

6.1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД спеціалізованої або високоспеціалізованої допомоги ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів охорони здоров'я ВМД або ТМД відповідної спеціалізації.

 

6.2. За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади швидкої медичної допомоги.

 

6.3. ЦПМСД взаємодіє із закладами охорони здоров'я та іншими закладами і установами, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМСД.

 

6.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у ЦПМСД здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги вимогам державним стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

 

6.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувача лікарської амбулаторії.

 

6.6. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів ЦПМСД покладається на головного лікаря ЦПМСД.

 

VII. Джерела фінансування та майнове управління

 

7.1.Цетр ПМСД фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та коштів місцевого бюджету.

 

7.2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не забороненні чинним законодавством.

 

7.3. Майно, яке знаходиться на балансі ЦПМСД є комунальною власністю Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади Андрушівського району Житомирської області та перебуває в оперативному управлінні центру.

 

7.4 Центр ПМСД самостійно здійснює оперативний, фінансовий, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль  за відповідними напрямами діяльності ЦПМСД у визначеному законодавством порядку.

 

7.5. Керівництво ЦПМСД несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

VIІI. Повне найменування та юридична адреса.

8.1. Найменування:

 

-повне українською мовою: КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Червоненської селищної ради;

-скорочене українською мовою: КО «ЦЕНТР ПМСД»

 

8.2. Юридична адреса:

13434, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, смт Червоне, вул. Заводська, 6

8.2.1. Місце провадження господарської діяльності:

Червоненська амбулаторія

13434, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, смт Червоне, вул. Заводська, 6

ФАП с.Глинівці

13415, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.Глинівці, вул. Першотравнева, 2

ФАП с.В.Мошківці

13416, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.В.Мошківці, вул. Молодіжна, 2

ФАП с.Крилівка

13435, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.Крилівка, вул. Гагаріна, 3

ФАП с.М.Мошківці

13431, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.М.Мошківці, вул.Центральна, 32

ФП с.Котівка

13434, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.Котівка, вул. Набережна, 3

ФП с.Забара

13430, Україна, Житомирська область,

Андрушівський район, с.Забара, вул.Бердичівська, 1

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення