Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження передавального акту, утворення юридичної особи публічного права, затвердження Статуту комунального підприємства, призначення в.о. головного лікаря (директора) підприємства

У К Р А Ї Н А                

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

                                  сесія                                                                                             сьоме скликання

від  "        "___________ 2018 року

 

 

Про затвердження передавального акту,

утворення юридичної особи публічного права,

затвердження Статуту комунального підприємства,

призначення в.о. головного лікаря (директора) підприємства

 

     Відповідно до ст.ст. 81, 104, 107, 108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 53, 56, 57, 58, 63, 65, 78 Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий комісією з реорганізації Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної  ради передавальний акт, враховуючи п.5 рішення 29 сесії VII скликання Червоненської селищної ради від 22.02.2018 року Про припинення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної  ради шляхом реорганізації (перетворення) у Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт, складений комісію по припиненню Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради шляхом реорганізації (перетворення) у Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради (додається).
  2. Припинити Комунальну організацію (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради, та  утворити юридичну особу публічного права - Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради.
  3. Закріпити майно Червоненської об'єднаної територіальної  громади  на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради, яке знаходилось у оперативному управлінні (на балансі) Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищно згідно переліку (додається).
  4. Встановити, що до Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради переходять усі права та обов'язки Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради.
  5. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  (додається).
  6. Призначити на посаду виконуючого обов`язки головного лікаря (директора) Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  ____________________.
  7. Виконуючому обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  провести державну реєстрацію юридичної особи відповідно до чинного законодавства.
  8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфер послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                                                        Ю.В.Ящук

 

 

 

 

 

 

                                                              Затверджено

                                                              рішенням            сесії VII скликання

                                                                        Червоненської  селищної ради

                                                                         від      .       .2018р.

                                                     

                            

 

Статут

комунального  некомерційного  підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

 

 

2018 р.

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну  допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення  Червоненської селищної ОТГ Андрушівського району Житомирської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням Червоненської селищної ради (надалі –Засновник)  від «    »            2018 року  (         сесія VII скликання) відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Червоненської селищної ради у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Червоненської селищної ради.

1.3. Підприємство створене на базі майна Червоненської селищної ОТГ.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада  в особі Червоненської селищної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ   НЕКОМЕРЦІЙНЕ   ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КОМУНАЛЬНЕ   НЕКОМЕРЦІЙНЕ   ПІДПРИЄМСТВО  «АЗПСМ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 13434, Житомирська область, Андрушівський  район, смт. Червоне, вул. Заводська, 6

 

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Червоненської селищної ОТГ , а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

‣  медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

‣ забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

‣ організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

‣  проведення профілактичних щеплень;

‣  планування, організація, участь та контроль за проведенням  профілактичних   оглядів та диспансеризації населення, здійснення  профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану  здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь,патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

‣ консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб,  травм,   отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а    також щодо ведення здорового способу життя;

‣ взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

‣ організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають  вторинну   (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану)  медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне  лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

‣  проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

‣  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

‣  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

‣  участь у державних та регіональних програмах щодо організації  пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного  забезпечення галузі охорони здоров’я;

‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у  порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

‣ участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної  допомоги у Червоненській селищній ОТГ та шляхів їх вирішення;

‣  надання рекомендацій органам місцевого самовряд