Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження передавального акту, утворення юридичної особи публічного права, затвердження Статуту комунального підприємства, призначення в.о. головного лікаря (директора) підприємства

У К Р А Ї Н А                

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

                                  сесія                                                                                             сьоме скликання

від  "        "___________ 2018 року

 

 

Про затвердження передавального акту,

утворення юридичної особи публічного права,

затвердження Статуту комунального підприємства,

призначення в.о. головного лікаря (директора) підприємства

 

     Відповідно до ст.ст. 81, 104, 107, 108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 53, 56, 57, 58, 63, 65, 78 Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий комісією з реорганізації Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної  ради передавальний акт, враховуючи п.5 рішення 29 сесії VII скликання Червоненської селищної ради від 22.02.2018 року Про припинення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної  ради шляхом реорганізації (перетворення) у Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт, складений комісію по припиненню Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради шляхом реорганізації (перетворення) у Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради (додається).
  2. Припинити Комунальну організацію (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради, та  утворити юридичну особу публічного права - Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради.
  3. Закріпити майно Червоненської об'єднаної територіальної  громади  на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради, яке знаходилось у оперативному управлінні (на балансі) Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищно згідно переліку (додається).
  4. Встановити, що до Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради переходять усі права та обов'язки Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Червоненської селищної ради.
  5. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  (додається).
  6. Призначити на посаду виконуючого обов`язки головного лікаря (директора) Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  ____________________.
  7. Виконуючому обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради  провести державну реєстрацію юридичної особи відповідно до чинного законодавства.
  8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфер послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                                                        Ю.В.Ящук

 

 

 

 

 

 

                                                              Затверджено

                                                              рішенням            сесії VII скликання

                                                                        Червоненської  селищної ради

                                                                         від      .       .2018р.

                                                     

                            

 

Статут

комунального  некомерційного  підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

 

 

2018 р.

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну  допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення  Червоненської селищної ОТГ Андрушівського району Житомирської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням Червоненської селищної ради (надалі –Засновник)  від «    »            2018 року  (         сесія VII скликання) відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Червоненської селищної ради у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Червоненської селищної ради.

1.3. Підприємство створене на базі майна Червоненської селищної ОТГ.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада  в особі Червоненської селищної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ   НЕКОМЕРЦІЙНЕ   ПІДПРИЄМСТВО «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КОМУНАЛЬНЕ   НЕКОМЕРЦІЙНЕ   ПІДПРИЄМСТВО  «АЗПСМ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 13434, Житомирська область, Андрушівський  район, смт. Червоне, вул. Заводська, 6

 

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Червоненської селищної ОТГ , а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

‣  медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

‣ забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

‣ організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

‣  проведення профілактичних щеплень;

‣  планування, організація, участь та контроль за проведенням  профілактичних   оглядів та диспансеризації населення, здійснення  профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану  здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь,патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

‣ консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб,  травм,   отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а    також щодо ведення здорового способу життя;

‣ взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

‣ організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають  вторинну   (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану)  медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне  лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

‣  проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

‣  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

‣  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

‣  участь у державних та регіональних програмах щодо організації  пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного  забезпечення галузі охорони здоров’я;

‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у  порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

‣ участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної  допомоги у Червоненській селищній ОТГ та шляхів їх вирішення;

‣  надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Червоненській селищній ОТГ;

‣ визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та   населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення,  медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

‣ моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

‣ забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

‣ зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та  сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

‣  залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи –підприємці за договорами підряду, підтримка  професійного розвитку медичних працівників для надання якісних  послуг;

‣ закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для  надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

‣ координація діяльності лікарів із надання первинної медичної   допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення,   зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

‣ надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

‣ надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань   пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

‣ надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що  надають первинну медичну допомогу на території Червоненської селищної  ОТГ;

‣   інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Червоненської селищної ОТГ на праві  оперативного управління.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються  в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство  залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11 Провадження видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу  (ліцензії), здійснюються Підприємством після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з законодавством України.

4.12. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.13. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.12. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

4.14 Підприємство здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом.

 

5. Статутний капітал.

Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються  виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету;

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кредити банків;

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чиним законодавством України;

5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4 Статутний капітал Підприємства становить:          (        ) гривень 00 копійок.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство має право отримувати плату за навдання медичних послуг, виконання робіт, залучати матеріальні та фінансові ресурси, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в порядку, визначеному законами, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 5.8.Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Права та обов’язки

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Замовником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Червоненській селищній ОТГ  Андрушівського району Житомирської області.

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7. Управління підприємством та громадський контроль  за його діяльністю

7.1. Управління Підприємством здійснює Червоненська селищній рада (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар (Директор), який призначається на посаду Засновником (уповноваженим ним органом) відповідно до діючого законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря (Директора), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Керівник Підприємства призначається на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту на строк від трьох до п’яти років.

 

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Червоненської селищної ОТГ та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством  договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.5. Керівник Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші

рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству  майна спільної власності територіальної  громади і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення коллективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших о