Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до структури  та штатного розпису Червоненської селищної ради  на 2020 рік (57 проект)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ятдесят сьома позачергова сесія                                       сьомого скликання

Від                    2020 року

 

Про внесення змін до структури

 та штатного розпису

Червоненської селищної ради

 на 2020 рік

 

     Керуючись ст.11, п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови КМУ «Про внесення змін у додатки до постанови Камінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»» від 03 червня 2020р. №441, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до структури та штатного розпису апарату виконкому Червоненської селищної ради та її виконавчих органів та ввести їх в дію з 12.06.2020 року. Викласти структуру та штатний розпис апарату в новій редакції (додаються).

2. Селищному голові затвердити штатний розпис апарату виконкому Червоненської селищної ради та її виконавчих органів враховуючи нову структуру.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 

  Селищний голова                                                                      Юрій ЯЩУК