Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про внесення змін до Положення  про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам об'єднаної територіальної громади (45 проект)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Сорок п'ята сесія                                                            сьомого  скликання

від 26 червня  2019 року                                            

 

Про внесення змін до Положення 

про порядок надання одноразової

матеріальної допомоги громадянам

об'єднаної територіальної громади

 

         Відповідно до ст.ст. 25, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись Бюджетним кодексом України, з метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам об'єднаної територіальної громади, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА:

     1. Внести зміни до Положення  про порядок надання одноразової

матеріальної допомоги громадянам об'єднаної територіальної громади затвердженого рішенням 41сесії сьомого скликання від 25.02.2019 року, а саме: розділ 2 доповнити пунктом 2.11. «У разі смерті заявника, на період видачі матеріальної допомоги, допомогу отримують члени сім'ї заявника (дружина, чоловік, батько, мати, діти)». Положення викласти в новій редакції.

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                          Ю.В.Ящук

 

 

                                                                                                                                   Додаток

                                                                                                        до рішення сорок пятої сесії

сьомого скликання

                                                                                                   від 26.06.2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам обєднаної територіальної громади

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки жителів громади.

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та зареєстровані на території Червоненської об'єднаної територіальної громади.

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточний рік.

1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до Червоненської селищної ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

 

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину  розглядається на засіданні виконавчого комітету та сесії ради.

2.2. Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій:

 • постраждалим від стихійного лиха, пожеж;

-    багатодітним, неповним сім’ям;

 • дітям –інвалідам ;
 • на проведення медичних операцій;
 • для лікування, оздоровлення, реабілітації;
 • одиноким громадянам похилого віку;
 • сім’ям , що втратили годувальника ;
 • малозабезпеченим непрацездатним верстам населення ;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді;
 • до Дня Примирення;
 • відзначення учасників бойових дій на території інших держав;
 • міжнародного дня інвалідів;

  -  учасникам антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС);

  -   до ювілейних днів народження  (90,95,100 років);

  -   в інших вкрай необхідних випадках;

  -  в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті (родичам померлого за заявою).

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

– копія паспорту;

– копія ідентифікаційного номеру;

– номер розрахункового рахунку.

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються:

– на лікування та операцію – довідка медичного закладу;

– на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка сталася ;

– документ, що підтверджує участь в АТО/ООС;

– документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації (для учасників АТО/ООС);

– акт обстеження матеріально побутових умов ( за потреби);

– довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка.

– інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин ( за потреби).

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися.

2.5.  Допомога надається рішенням сесії у таких розмірах:

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 2000 до 4000 гривень, в залежності від важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла;

– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних медичних операцій  особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло – від 5000 до 10000 гривень;

– громадянам, які беруть або брали участь в АТО/ООС   – 1500 гривень;

2.6. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 1500 до 3000 гривень.

2.7. Допомога надається рішенням виконкому у таких розмірах:

- дітям–інвалідам; підтримка обдарованих дітей та молоді; до Дня Примирення; відзначення учасників бойових дій на території інших держав; міжнародного дня інвалідів – в розмірі від 300 до 500 гривень;

- до ювілейних днів народження, в розмірі: 90, 95 років - 500 гривень, 100 років -1000 гривень;

- допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 500 до 1000 гривень;

- допомога на поховання надається, в розмірі - 1500 гривень.

2.8. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

2.9. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання  медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого п.2.5. даного Положення.

2.10. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

– невідповідності поданих документів;

– відсутності коштів у селищному бюджеті;

– повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.8 даного Положення ).

 

2.11. У разі смерті заявника, на період видачі матеріальної допомоги, допомогу отримують члени сім'ї заявника (дружина, чоловік, батько, мати, діти).

 Розділ 3. Заключні положення

 

3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  розглядаються в місячний термін.

3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря Червоненської селищної ради.

3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера Червоненської селищної ради

 

 

Секретар ради                                                                Г.І.Козиренко