Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про селищний бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Україна

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

Сорокова сесія                                                                  

 

від                            №

 

Про селищний бюджет  

Червоненської селищної об’єднаної

територіальної громади

на 2019 рік

 

 

сьомого скликання

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., розглянувши рішення виконавчого комітету від 18.12.2018 року «Про подання проекту селищного бюджету на затвердження сесії селищної ради», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

1) Доходи селищного бюджету у сумі 41 575 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 41 153 000 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 422 200 гривень, згідно
з  додатком 1 до рішення.

2) Видатки селищного бюджету у сумі 41 575 200  гривень,                             у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету -                              
41 153 000  гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 422 200  гривень.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

4) Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 42 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до рішення.

3.  Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, у тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 до рішення.

4.  Надати право селищному голові, у  разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням на сесії селищної  ради.         

5. Затвердити розподіл між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного селищною радою Порядку, з урахуванням частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.

 

6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі ______ гривень згідно з додатком 4 до рішення.

7. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

9. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право  селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11.   Відповідно до статей 42 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

8) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

13. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  10.09.2014 за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження селищному голові протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

14.  Забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15.03.2019,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

15.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання селищного бюджету дозволити селищному голові здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загальн