Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про місцевий бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській області на 2020 рік (06509000000)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

______________сесія                                                                  

____ грудня 2019 року

 

Про місцевий бюджет

Червоненської селищної   

об’єднаної територіальної громади

у Житомирській області

на 2020 рік

(06509000000)

 

сьомого скликання

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  селищної  ради Шевчук Н.В., розглянувши рішення виконавчого комітету від _____________ 2019 року «Про схвалення проєкту місцевого бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській області на 2020 рік (06509000000)», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 39488000 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 38779700 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 708300 гривень, згідно з  додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 39488000 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 38779700 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 708300 гривень.

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених у пункті 1.2 цього рішення.

1.4. Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 42 000 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених у пункті 1.2 цього рішення.

1.5. Надання кредитів з селищного бюджету у сумі 30000 гривень, у тому числі із спеціального фонду селищного бюджету - 30000 гривень, згідно з додатком 4.

1.6. Повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 30000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - 30000 гривень згідно з додатком 4.

2.  Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 до цього рішення.

4.  Надати право виконавчому комітету, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням на сесії селищної  ради.         

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2258655 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:

  • у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4-1, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право  селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

12.  Надати право виконавчому комітету приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції , а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Делегувати повноваження функцій у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послуг, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, Андрушівському районному бюджету.

14. Доручити селищному голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2020 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі селищному бюджету, та коштів субвенцій, що передаються з селищного бюджету.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті селищної ради та в газеті ПП «Новини Андрушівщини», не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлова-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 

Селищний голова                                                                Ю.В.Ящук

 

 

Додатки:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь