Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про конкурс міні-проектів розвитку територіальної громади «Розбудуємо громаду разом!»

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Андрушівського району Житомирської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять четверта сесія                                                                  сьомого скликання

від 22 серпня  2012 року

 

Про конкурс міні-проектів розвитку

територіальної громади

«Розбудуємо  громаду разом!»

 

     З метою удосконалення процесу проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади, підтримки громадських ініціатив, більш активного залучення жителів територіальної громади до розв’язання нагальних проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення ініціативності громадян та рівня їх самоорганізації, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Проводити, починаючи з 2017 року, щорічний конкурс міні-проектів розвитку територіальної громади «Розбудуємо громаду разом!».

2. Затвердити положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Розбудуємо громаду разом!» (додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК  та охорони природи.

 

 

Селищний голова                                                                       Ящук Ю.В.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоненської селищної ради

22.08.2017

(24 сесія VIІ скликання)

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку

територіальної громади 

«Розбудуємо громаду разом!»

 1. Загальні питання.

1) Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Розбудуємо громаду разом!» (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальної громади (далі – Конкурс) і фінансування на їх виконання.

2) Мета Конкурсу — сприяння членам територіальної громади у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

3) Основні завдання Конкурсу:

- стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

- поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого значення;

- об’єднання ресурсів селищної ради, громадськості та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, для розв’язання соціально значущих проблем Червоненської об’єднаної територіальної громади.

4) Пріоритетні напрями Конкурсу:

- поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності;

- розвиток інфраструктури ОТГ;

- відновлення та збереження історико-культурної спадщини;

- облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

- благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо;

- розвиток туризму та інші напрямки.

2.    Умови Конкурсу

1) До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території Червоненської об’єднаної територіальної громади  (далі — Конкурсанти).

2) Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкового співфінансування або власного внеску.

3) Максимальна сума гранту з селищного бюджету не перевищує: для проектів з поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків, благоустрою місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо — 95% вартості проекту, а для проектів, спрямованих на активізацію створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або, сприяння власникам квартир ОСББ в розширенні і реалізації їх прав з управління будинком – 50%.

4) Внесок Конкурсанта (громадської організації, ініціативної групи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) не менше: для проектів з поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків, благоустрою місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо — 5% вартості проекту, а для проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури, активізацію створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння власникам квартир ОСББ в розширенні і реалізації їх прав з управління будинком – 50%.

5) Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

6) Конкурсанти подають до селищної ради заявку та копії таких документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або органу місцевого самоврядування:

Громадські організації:

- свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

- статут (положення);

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Органи самоорганізації населення:

- протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

- положення про орган самоорганізації населення;

- рішення  ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- рішення виконавчого комітету селищної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

- документ,  що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Ініціативні групи громадян:

- протокол зборів громадян про створення ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові кожного члена ініціативної групи;

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

ОСББ:

- свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ;

- статут;

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

7) Всі Конкурсанти до основного переліку документів обов’язково додають проектну заявку, зведений кошторисний розрахунок або цінові пропозиції,і протокол про участь у співфінансуванні міні-проекту, фото додатки, тощо.

8) Проекти подаються в письмовому вигляді за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов’язково зазначається повне найменування та місцезнаходження Конкурсанта, дані контактної особи та інформація для зворотного зв’язку.

9)  Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року, але період реалізації може бути чітко визначений для ефективності виконання проектів.

10) Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

- при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян;

- у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

- при надходженні матеріалів міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

- у разі виявлення порушень, недостовірної інформації або недоцільності реалізації;

- при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.

11) Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

12) На окрему вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів.

 3.    Критерії та порядок оцінки міні-проектів

Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за такими критеріями:

1) Відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу та Стратегії розвитку громади;

2) Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

 - наявність чітко сформульованої проблеми;

 - визначення оптимальних методів реалізації проекту;

- внесок членів територіальної громади в реалізацію проекту, в тому числі шляхом виконання окремих видів робіт, зокрема підготовчих;

- вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;

- перспективи подальшого розвитку міні-проекту з використанням місцевих ресурсів.

3) Економічна ефективність міні-проекту:
- співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

- обґрунтованість вартості товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

- залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

- набуття нового досвіду учасниками міні-проекту з проблеми, на вирішення якої спрямований міні-проект.

4.    Організаційне забезпечення Конкурсу

1) Для проведення конкурсу розпорядженням селищного голови створюється Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: селищний голова,  представники постійних депутатських комісій селищної ради, представники комунальних підприємств, працівники апарату селищної ради.

2) Конкурсний комітет:

- затверджує план проведення Конкурсу;

- контролює дотримання цього Положення і плану проведення Конкурсу;

- затверджує необхідні форми конкурсної документації;

- затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

- визначає щороку головний пріоритетний напрям Конкурсу;

- проводить Конкурс;

- ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

3) Регламент роботи Конкурсного комітету:

- Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

- Рішення Конкурсного комітету приймається більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету.

- За результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності — його заступником.

4)  Протягом визначеного Конкурсним комітетом періоду з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить їх експертизу і ухвалює рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

5. Процедура Конкурсу

1) Зразки необхідних документів, вимоги і критерії оцінки міні-проектів оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради.

2) Дата початку і термін проведення Конкурсу визначається рішенням Конкурсного комітету. Повідомлення про термін проведення Конкурсу, а також інформація про переможців публікуються на офіційному сайті селищної ради.

3) Заявки та конкурсна документація подаються до Конкурсного комітету у визначені терміни.

6. Фінансове забезпечення реалізації міні-проектів

Співфінансування реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Червоненської селищної ради об’єднаної територіальної громади та  на підставі рішення Конкурсного комітету.

 

 

Секретар ради                                         Г.І. Козиренко