Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Конкурс на посаду головного лікаря

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря

 

 

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради  Андрушівського району Житомирської області.

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), п.11 рішення 36 позачергової сесії сьомого скликання Червоненської  селищної ради Андрушівського району Житомирської «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради на виконання п.11 рішення 36 позачергової сесії сьомого скликання Червоненської  селищної ради Андрушівського району Житомирської області від 21.09.18р.  «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Червоненської селищної ради»

 Назва підприємства: комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради  Андрушівського району Житомирської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 13434, Житомирської області, Андрушівського району смт Червоне  вулиця Заводська 6.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної та інших видів медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Статут комунального комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради  Андрушівського району Житомирської області затверджено рішенням 36 позачергової сесії сьомого скликання Червоненської  селищної ради від 21вересня 2018 року .

Структура підприємства:

Адміністративно-управлінський відділ.

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

Лікувально-профілактичні підрозділи.

 

 

 

 

 

 

Інформація по кількості штатів

Кількість штатних посад

1

Керівництво центру та лікарі

3

2

Середній медперсонал

13,5

3

Спеціалісти

4

4

Молодший медперсонал

1

5

Інші

4,75

 

Загальна чисельність всього:

26,25

Документи для участі у конкурсі приймаються з 5  жовтня 2018 року по 20 жовтня  2018 року включно за адресою: 13434 Житомирської області, Андрушівського району смт Червоне  вулиця Миру 28,

Телефон та адреса електронної пошти для довідок:0680724159 , chervone_rada@ukr.net

 Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

            Додатки до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Червоненської селищної ради  Андрушівського району Житомирської області можна скачати за посиланням:

https://chervonenska-gromada.gov.ua/pro-provedennya-konkursu-na-zamischennya-vakantnoi-posadi-golovnogo-likarya-komunalnogo-nekomercijnogo-pidpriemstva-ambulatoriya-zagalnoi-praktiki-sim/

Вимоги до претендентів:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організація і управління охороною здоров’я»;
  • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційний цикл, тощо);
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності («Організація і управління охороною здоров’я»)
  • стаж роботи за цимфахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті селищної ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою13434 Житомирської області, Андрушівського району смт Червоне  вулиця Миру 28, зал засідань Червоненської  селищної ради.

 

 « повернутися до списку оголошень