Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

8 скликання (9 проєкт): Про затвердження звіту з  незалежної оцінки майна

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

IX  сесія  VIII  скликання

від 20 травня 2021 року                                                                           № ___

 

Про затвердження звіту

з  незалежної оцінки майна

 

Керуючись  статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», з метою отримання достовірних даних про вартість основних фондів, встановлення їх справедливої вартості на дату балансу,  а також здійснення їх переоцінки для цілей бухгалтерського обліку та можливої передачі в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт з незалежної оцінки майна, здійсненого  суб’єктом оціночної діяльності - фізичною особою-підприємцем Музичуком Петром Олександровичем, з визначення ринкової  вартості нежитлових будівель - аптека №50 з господарською будівлею (сарай літ.Б1), які належать на праві комунальної власності Червоненській селищній територіальній громаді та знаходяться за адресою провулок Базарний буд. 6, смт. Червоне, Бердичівський (Андрушівський) район, Житомирської області згідно додатку (додається).

2. Головному бухгалтеру селищної ради Журбіцькій С.В., здійснити переоцінку основних засобів - майна, зазначеного в п.1 даного рішення, за ринковою вартістю та забезпечити їх бухгалтерський облік за новою переоціненою вартістю.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

 

 

Селищний голова                                                                                    Юрій ЯЩУК