Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (5 сесія): Про внесення змін до Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної  громади на 2021 рік

Червоненська селищна рада

Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 

V сесія VIII скликання

від  12 лютого 2021 року                                                                           № 82

 

Про внесення змін до Програми

інформаційної діяльності Червоненської

селищної територіальної  громади на 2021 рік

       

     Керуючись ст.26, ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг,  селищна рада

                      

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до селищного бюджету на 2021рік:

  1. Виділити кошти в сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень на забезпечення висвітлення матеріалів у формі інформації в засобах масової інформації.

2. Внести зміни до Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної  громади на 2021 рік затвердженої рішенням ради

№ 48 від 23.12.2020 року «Про затвердження Програм» та викласти її в новій редакції.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

 

 

Селищний голова                                                                      Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 рішення селищної ради № 82

V сесія VІІІ скликання

від 12 лютого 2021 року

 

ПРОГРАМА

інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік

                               

  1. ПАСПОРТ Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади (далі – Програма) на 2021 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Червоненська селищна рада

2

Розробники Програми

Червоненська селищна рада

4

 

Відповідальні  виконавці Програми

Червоненська селищна рада;

відділи селищної ради та спеціалісти

 

5

 

Учасники Програми

Червоненська селищна рада 

та відділи селищної ради;

підприємства, організації, з якими укладаються угоди

 

6

Терміни реалізації Програми

 2021 рік

 

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

 

- з них коштів селищного бюджету

 

 

13000 грн.

 

13000 грн.

  8

Основні джерела фінансування Програми

Селищний бюджет

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

     Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.

 

     Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік забезпечить можливість інформування населення громади щодо діяльності органу місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору громади шляхом залучення місцевих засобів масової інформації. На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення громади вичерпної інформації про роботу органів влади та органів місцевого самоврядування, в селищному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності Червоненської селищної ради засобами масової інформації. Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підготовки професійних свят та урочистостей. Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення якої потребує фінансування з селищного бюджету.

 

3. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності селищної ради; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору громади; забезпечення відкритості у діяльності селищної ради; організація відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

4. Шляхи виконання завдань Програми

 

     Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:

  • втілення державної інформаційної політики;
  • підвищення ролі засобів масової інформації в просторі громади;
  • реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації;
  • відзначення державних свят та пам'ятних дат.

 

5. Завдання Програми

 

     Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності селищної ради та розвитку інформаційного простору громади:

  • висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради відповідно до укладених угод;
  • організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

     Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 13 000 грн.

     Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є селищна рада.

 Кошти, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього видатків на виконання Програми, 

 2021р.,   грн.

                      1

2

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

13 000

селищний бюджет

13 000

кошти небюджетних джерел

-

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець – розпорядник бюджетних коштів.

     Виконавцем-розробником Програми –– один раз на рік подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

     Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

 

     Напрямки інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2021 рік:

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

        Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

  грн.

Очікуваний результат

2021 рік

1

           2

          3

     4

5

   6