Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (5 проєкт): Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

Червоненська селищна рада

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

V сесія VIII скликання

від               2021 року                                                                                  №

 

Про затвердження звіту про виконання

селищного бюджету Червоненської селищної

об’єднаної територіальної громади

за 2020 рік

 

     Керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, розглянувши звіт виконавчого комітету селищної ради про виконання селищного бюджету за 2020 рік, заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Журбіцької С.В., враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік:

 •  
 • по доходах в сумі    45 024,342 грн.,
 • по видатках в сумі  40 965,345 грн.,

а саме: 

 •  
 • по загальному фонду бюджету по доходах в сумі  40 483,834 грн.,
 • по видатках  36 472,231 грн.,
 • по спеціальному фонду бюджету по доходах  4 540,508 грн.,
 • по видатках 4 493,114 грн.

2. Секретарю селищної ради оприлюднити звіт про виконання селищного бюджету Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади  за 2020 рік на офіційному веб-сайті  Червоненської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально -економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

 

 

Селищний голова                                                                      Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

Виконання селищного бюджету  за  2020 рік.

 

За  2020 рік до селищного бюджету надійшло коштів 45024,342 тис. грн. Кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 40483,834 тис. грн. , що на 3801,717 тис.грн менше ніж за 2019 рік  З них :

 • власні надходження 20149,323 тис. грн., що на 2021,018 менше в порівнянні з 2019 р.
 • офіційні трансферти 20334,511 тис. грн., що  на 1780,699 тис.грн менше ніж в 2019 р.( Додаток №1)

 

Найбільшу питому вагу у складі доходів селищного бюджету є «Податок на доходи»-7092,503 тис. грн.(35,2 %), але і найбільше невиконання також по даному  податку -1006,096 тис. грн.

Орендна плата з юридичних осіб - надійшло 6471,469 (32,1 %), мінус по даному виду податків склав 1058,531 тис. грн..

В плані доходів селищного бюджету рік був напружений. При плановому показнику 22451,600 тис грн. нам надійшло 20149,323 тис. грн., що складає 89,75 % до планового показника , або мінус 2302,277 тис.грн.

 

Також до селищного бюджету надійшло офіційні трансферти-20334,510 тис. грн.. з них:

 • Базової дотації – 3682,100 тис. грн..
 • Освітня субвенція – 12448,400 тис. грн.
 • медична субвенція – 1042,600 тис. грн..
 • інші субвенції -3161,411 тис. грн..

При плановому показнику надходжень бюджету на 2020 рік 42831,209 тис. грн.. нам  надійшло 40483,834 тис грн., що складає 94,5 %  до планового показника 2020р.

Невиконання склало  2347,375 тис. грн..

 

Коштів спеціального фонду селищного бюджету надійшло 4540,508 тис.

грн. З них :

 • кошти отримані, як плата за послуги – 245,772 тис. грн;

1. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю-229,046 тис.грн.

2. від оренди майна бюджетних установ- 16,560 тис. грн.

3. від реалізації майна -4,400 грн

 • кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень-151,745 тис. грн.

1. від отриманих благодійних  внесків, грантів та дарунків-151,745 тис.грн

 • інші надходження спец. фонду – 4142,991 тис.грн.

 

ВИДАТКИ бюджету за  2020 р.- 40965,345 тис. грн..

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за звітний період склали 36472,231 тис. грн., що на 2354,596 тис грн. менше ніж в 2019 року., при запланованому показнику 39695,353 тис. грн.. що складає 91,9 %  З них:   (додаток 2 )

 

КЕКВ

     СУМА

2111 заробітна плата

24308387

 

2120 нарахування

5027573

2210 матеріали та обладнання

906427

2220 медикаменти

113223

2230 продукти харчування

230105

2240 оплата послуг

521973

2250 відрядження

25618

2271 теплопостачання

361304

2273 електроенергія

880604

2274 природний газ

508596

2275 оплата інших енергоносіїв

235349

2282заходи з реалізації державних програм

483826

2610 поточні трансферти підприємствам, установам

1215363

2620 (поточні трансферти) органам державного управління інших рівнів

1313792

2730 інші виплати населенню

332371

2800 інші поточні видатки

7,719


Видатки спец. фонду селищного бюджету: 4493,114 тис. грн,

 • ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ 243,378грн.
 • ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ-106,745 тис.грн
 • ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 4142,991 тис. грн.

 

В розрізі за коштами на утримання різних  галузей: (зведений звіт) 36472,231 тис.грн.

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

7021,115 грн

 

91%

0110180

Інша діяльність у сфері державного управління

8,022   , 53,4%

0110191

Проведення місцевих виборів

458,363 тис. грн

0111010

Надання дошкільної освіти

5019,138   94,1 %           

0111020

Надання загальної середньої освіти

18135,378           95,2%            

0111162

Інші програми та заходи у сфері освіти

10860

 

0112113

Первинна медична допомога

1046,564                

0112142

Програми і заходи по боротьбі з туберкульозом

24,575

0112145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

117,862

0112152

Інші заходи у сфері охорони здоров»я

28,702

0113032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку

5,922

0113033

Компенсаційні виплати на пільговий  проїзд

27,464

0113104

Забезпечення за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування

852,481                   

0113112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисти

9,999

0113140

Оздоровлення та відпочинок дітей

0

0113180

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2,782

 

0113210