Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (4 сесія): Про внесення змін до Програми  соціально - економічного розвитку Червоненської селищної територіальної  громади  на 2021 рік

Червоненська селищна рада

Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 

ІV сесія VIII скликання

від  26 січня 2021 року                                                                            № 59

 

Про внесення змін до Програми  соціально -

економічного розвитку Червоненської селищної

територіальної  громади  на 2021 рік

       

     Керуючись ст.26, ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціально-економічного і культурного розвитку об’єднаної територіальної  громади, сталого розвитку промисловості, аграрного сектору економіки, підприємництва та малого бізнесу, залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, враховуючи висновки засідань постійних комісій, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми соціально - економічного розвитку Червоненської селищної територіальної  громади  на 2021 рік, затвердженої рішенням ради за № 50 від 23 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік» ІІІ сесія VIII скликання та викласти Програму в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

 

 

Селищний голова                                                                        Юрій ЯЩУК

 

 

 

Додаток 1 до Програми соціально-економічного розвитку

Червоненської селищної територіальної громади на 2021 рік

(п.6 НАПРЯМУ 2: Розвиток економічного потенціалу та підприємництва Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу)

 

Порядок надання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2

 

1 Загальні положення

1.1. Порядок визначає умови надання і використання коштів бюджету селищної територіальної громади  для безвідсоткової фінансової допомоги (далі - фінансова допомога) на поворотній основі для залучення безробітних до ринку праці та створення нових робочих місць в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік та Програми соціально-економічного розвитку Червоненської селищної територіальної громади на 2021рік.

              1.2. Фінансова допомога надається:

- для осіб з числа безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення про рішення надання фінансової допомоги;

- для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України, та  працевлаштують не менш як двох осіб, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.

1.3. Фінансова допомога на реалізацію проектів відповідно до цього Порядку надається на конкурсних засадах (далі - конкурсний відбір) у межах асигнувань, передбачених у бюджетах на відповідний бюджетний рік.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року, один раз у бюджетний рік.

Обов’язковою умовою надання фінансової допомоги є співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету (50%) та коштів селищного територіального бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності (50 %).

Термін повернення бюджетних коштів – щомісяця упродовж двох років.

Далі за Порядком суб’єкти підприємництва, яким за рішенням конкурсного відбору надається фінансова допомога, зазначаються як Отримувачі фінансової допомоги.

1.4. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету на надання фінансової допомоги є департамент праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, головним розпорядником коштів місцевого бюджету -  Червоненська територіальна  громада.

1.5. Контроль за цільовим використанням коштів фінансової допомоги здійснює головний розпорядник коштів Червоненська територіальна  громада згідно з чинним законодавством.

 

ІІ Умови надання та повернення коштів фінансової допомоги

 

2.1. Право на одержання фінансової допомоги мають суб’єкти підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Червоненської територіальної  громади;

- не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- реалізують або мають наміри реалізовувати бізнес – плани.

2.2. Фінансова підтримка надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік та коштів бюджету селищної територіальної  громади, перерахованих до обласного бюджету у вигляді субвенції на умовах співфінансування (далі – бюджетні кошти).

Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів облдержадміністрації Головному розпоряднику коштів з обласного бюджету на підставі його заявок згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік та на підставі рішень конкурсної комісії з відбору бізнес-планів.

Оплата витрат Отримувача фінансової допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться згідно з умовами договору, укладеного між ним та продавцем обладнання і матеріалів, форма якого затверджується положенням про Комісію

2.3. Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачених Отримувачем фінансової допомоги, або на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого суб’єктом господарювання за працевлаштованих ним осіб відповідно до цього Порядку.

2.4. Для підтвердження розміру сплачених податків та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Отримувач фінансової допомоги подає комісії  довідку, видану органом ДПС за місцем його обліку як платника податків.

2.5. Фінансова допомога не повертається, якщо:

- сума сплачених у відповідному періоді податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий період, визначений у  договорі;

- Отримувач фінансової допомоги працевлаштовує упродовж 12 календарних місяців не менш як двох інших осіб, строком не менш як на два роки за направленням базового центру зайнятості.

У разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування Отримувач фінансової допомоги має право працевлаштувати на його місце іншу особу за направленням базового центру зайнятості або повинен повернути фінансову допомогу на умовах, передбачених законодавством.

 

ІІІ  Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання фінансової допомоги

 

3.1. На одержання фінансової допомоги не мають права суб’єкти підприємництва, які:

- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової допомоги;

- отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

 

ІV Основні критерії конкурсу бізнес-планів для надання фінансової допомоги

 

 Основними критеріями конкурсного відбору бізнес-планів для надання фінансової допомоги є:

- кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

- рівень середньомісячної заробітної плати працівників, передбачений проектом;

- обсяг запланованих надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

- впровадження інноваційних, енергоефективних або ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження;

- спрямованість проекту на вирішення екологічних проблем;

- соціальне значення бізнес - плану.

 

V. Основні засади проведення конкурсного відбору

 

5.1. Метою проведення конкурсного відбору бізнес – планів  є відбір безробітних та суб’єктів підприємницької діяльності, яким за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету селищної  територіальної громади буде надана фінансова допомога.

Базові центри зайнятості відповідно до законодавства організовують (за їх бажанням) професійне навчання та надають безоплатні консультації з питань провадження підприємницької діяльності.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником коштів з обласного бюджету.

Учасник конкурсного відбору для отримання фінансової допомоги розробляє бізнес-план та заповнює заявку за формою, згідно з додатком 1 до Порядку.

5.3. З метою вирішення питань щодо надання фінансової допомоги утворюється відповідна комісія, склад якої та положення про її роботу затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

5.4. До складу комісії включаються заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної ради (за згодою), представники департаментів облдержадміністрації, органів Державної податкової служби (за згодою), обласного центру зайнятості, управління Держпраці в області, депутати обласної ради, інститути громадянського суспільства, а також (за згодою) представники організацій роботодавців і профспілок, з правом дорадчого голосу.

5.5. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну та умов його проведення, кінцевий термін подання  заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

5.6. Секретар комісії забезпечує приймання заяв на участь у конкурсному відборі, перевірку наявності повного пакету документів та реєстрацію заяв у день їх подання в журналі реєстрації учасників конкурсного відбору.

5.7. Відбір претендентів на отримання фінансової допомоги  проводиться комісією шляхом розгляду бізнес-планів  і рекомендацій Державної служби зайнятості, поданих після професійного консультування.

5.8. Письмове повідомлення про час проведення засідань комісії надсилається учасникам конкурсного відбору не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку його проведення.

5.9. У разі усунення виявлених недоліків учасник конкурсного відбору до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

5.10. Рішення комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом засідання комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.

5.11. За результатами конкурсного відбору протягом 3 робочих днів з дня його проведення секретар конкурсної комісії направляє інформацію про проекти, визнані переможцями конкурсного відбору, до Червоненької селищної ради за місцем провадження господарської діяльності/реалізації проектів для підтвердження ними співфінансування цих проектів за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади.

Протягом 10 календарних днів  з дня проведення конкурсного відбору Червоненьська селищна  рада направляє секретарю конкурсної комісії гарантійні листи про підтвердження співфінансування проектів, визнаних переможцями конкурсного відбору, за рахунок бюджету.

Секретар конкурсної комісії протягом 15 календарних днів після дня проведення конкурсного відбору формує остаточний перелік проектів переможців конкурсного відбору (з урахуванням гарантійних листів Червоненької селищної ради щодо підтвердження співфінансування проектів) та оприлюднює остаточні результати конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на сайті Червоненької селищної ради.

Одночасно з оприлюдненням результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, витяг із протоколу надається (надсилається) секретарем конкурсної комісії кожному учаснику конкурсного відбору, який брав участь у засіданні конкурсної комісії.

Конкурсний відбір може бути проведений протягом року неодноразово.

5.12. З кожним Отримувачем фінансової допомоги, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги, укладається тристоронній договір, примірна форма якого затверджується Положенням про комісію.

У договорі з суб’єктом господарювання обов’язково зазначаються умови, зокрема щодо працевлаштування безробітних, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення суб’єктом господарювання отриманих ним коштів фінансової допомоги.

 

VІ. Контроль за використанням коштів фінансової допомоги

 

6.1. Контроль за цільовим використанням коштів фінансової допомоги здійснюють головний  розпорядник коштів Червоненька селищна рада згідно з чинним законодавством.

6.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється комісією з питань надання фінансової допомоги.