Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (11 проєкт): Про затвердження Положення про «Центр надання адміністративних послуг»   Червоненської селищної ради в новій редакції

Червоненська селищна рада

Житомирської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

XІ сесія   VIII скликання

від          серпня 2021 року                                                                                          №

 

Про затвердження Положення про

«Центр надання адміністративних послуг»  

Червоненської селищної ради в новій редакції

 

                Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою приведення у відповідність чинному законодавству діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради» в новій редакції, згідно з додатком  до цього рішення.  

2. Вважати таким, що втратив чинність Пункт 1 рішення Червоненської селищної ради від 22.08.2017р. «Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Червоненської селищної ради в новій редакції». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                                         Юрій ЯЩУК

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення ___ сесії Червоненської

cелищної ради 8 скликання

від _______. 2021 року 

 

 Положення

про «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської cелищної ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг Червоненської cелищної ради (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом Червоненської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим відповідно до чинного законодавства.

Центр забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Червоненської селищної ради.

2. Центр утворюється, ліквідовується, реорганізовується згідно рішення Червоненської  cелищної  ради (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  голови, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами.

4. Центр знаходиться за адресою: смт. Червоне, вул. Миру, 28, Бердичівський район, Житомирська область.

З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів Центру в старостинських округах.

Функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру, організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради.

5. Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Червоненська селищна рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через Центр.

Основними завданнями Центру є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

За рішенням Ради у Центрі також може здійснюватися:

1) прийняття звітів, декларацій, скарг;

2) надання консультацій;

3) прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

4) укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо);

5) надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України,  прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання Червоненською селищною радою, її посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою.

Кількість адміністраторів Центру визначається Радою.  До складу Центру включаються окремі посадові особи виконавчих органів (структурних підрозділів) Ради, на яких можуть покладатися всі або окремі завдання адміністратора.

10. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, у порядку, визначеному законом;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

За рішенням Ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

13. Центр очолює керівник структурного підрозділу (виконавчого органу), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою у встановленому законодавством порядку.

14. У структурі Центру за рішенням ради можуть бути передбачені інші посади (державного реєстратора, спеціалістів тощо), які призначаються на посаду та звільняються з посади Червоненським селищним головою в установленому законодавством порядку.

15. Керівник Центру:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, інших працівників Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними своїх обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції селищному голові, Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників Центру;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами вик