Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (10 проєкт): Програма проведення урочистих заходів та свят в Червоненській селищній територіальній громаді на 2021 рік

ПРОГРАМА

проведення урочистих заходів та свят в Червоненській

селищній територіальній громаді на 2021 рік

 

 

ПАСПОРТ

Програми проведення урочистих заходів та свят в Червоненській селищній територіальній громаді на 2021 рік

 

(далі – Програма)

 

  1. Ініціатор розроблення Програми: Червоненська селищна рада.
  2. Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми: Закон України  “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетний кодекс України
  3. Розробник програми: відділ освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради
  4. Відповідальні виконавці програми: Червоненська селищна рада та її структурні підрозділи.
  5. Учасники програми: Виконавчий комітет Червоненської селищної ради, структурні підрозділи, підприємства, установи, організації Червоненської селищної територіальної громади.
  6.  Термін реалізації програми: 2021  рік. 
  1. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми:

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок

коштів селищного бюджету,  власних коштів підприємств, установ, організацій, грантів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету затверджується селищною радою в складі видатків бюджету на  2021 рік.

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  громадою, формування у громадян України почуття патріотизму, поваги до свого історичного минулого, до людей інших національностей, відродження та збереження національних традицій та культурної спадщини, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Червоненською селищною радою на 2021 рік розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основне призначення місцевого самоврядування – створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальної громади якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. Червоненська селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє  територіальну громаду селища та 6 сільських населених пунктів, здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Червоненська селищна рада відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, місцевого значення. У Червоненській громаді  здійснюються заходи, пов’язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням трудових колективів, які досягли високого професіоналізму, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Червоненською селищною  громадою та Україною, проводяться культурно – масові заходи, тощо.

Селищний голова представляє  громаду,  раду та її виконавчий комітет  у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства.

Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій  потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з бюджету селища.

 

  1. Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення належної організації проведення культурно – масових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів, піднесення ролі та авторитету видатних громадських діячів, які внесли суттєвий вклад у зміцнення  громади.

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми. 

  1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань,  передбачених головним розпорядником коштів селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей, затверджується селищною радою в складі видатків бюджету селищної ТГ на рік.

Можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій, благодійних, добровільних внесків та пожертв, грантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів та уточненням розміру видатків виходячи з реальних можливостей бюджету.

  1. Заходи щодо реалізації Програми

1.Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України.

Червоненська селищна рада

Постійно.

2.Відзначення місцевих свят та подій  із врученням цінних подарунків та грошових винагород.

Червоненська селищна рада

Постійно.

3.Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України.