Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява усна або письмова;
  2. Паспорт.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, п. 17.
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 5 робочих днів з дня звернення.
6 Результат надання адміністративної послуги Довідка про заробітну плату на призначення пенсії друкується на аркуші паперу формату А-4 за встановленим зразком. У довідці про заробітну плату на призначення пенсії зазначається найменування адміністративного органу, адреса, вихідний номер та дата видачі довідки; прізвище, ім’я по батькові, адреса заявника; розмір заробітної плати та інших виплат за вказаний період; назва установи куди видається довідка; посади, підписи, прізвища та ініціали керівника та бухгалтера адміністративного органу, скріплені печаткою органу.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом заяви, реєстрація заяви повідомлення замовника про термін виконання, передача зави до бухгалтера сільської ради Секретар селищної ради В В день прийняття документів
2 Підготовка довідки та передача її секретарю сільської ради Бухгалтер селищної ради В Протягом 1-6 днів
3 Прийом довідки та передача її голові сільської ради Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
4 Вивчення та підпис довідки. Передача секретарю сільської ради Голова селищної ради П Протягом 1 робочого дня
5 Реєстрація довідки в книзі реєстрацій та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 10
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує