Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Видача довідки про кількість корів

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Видача довідки про кількість корів"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява;
  2. Документ, що посвідчує особу;
  3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
  4. Паспорт ВРХ.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Порядок використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246, підп. 1 п. 30.
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 3 робочих днів з дня звернення.
6 Результат надання адміністративної послуги Видача суб’єкту звернення довідки про кількість корів.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Видача довідки про кількість корів"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви (в разі подачі в письмовому вигляді), повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання, передача зави з пакетом документів сільському голові Секретар селищної ради В В день прийняття заяви
2 Вивчення наданих документів, накладання відповідної резолюції і передача пакету документів секретарю сільської ради для опрацювання та звірки з господарською книгою Селищний голова П Протягом 1 робочого дня
3 В разі отримання позитивної резолюції голови, проводиться звірка поданих документів з даними списків власників ВРХ (в деяких випадках вихід до господарства з метою уточнень), готується довідка та подається на підпис голові Секретар селищної ради В Протягом 1-3 робочих днів
4 Голова підписує довідку і передає секретарю для реєстрації та подальшої її видачі Селищний голова П Протягом 1 робочого дня
5 Реєструє заяву в реєстраційній книзі та видає замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
6 У разі невідповідності поданих документів та отримання негативного результату відносно звірки з реєстраційною книгою готується відмова у видачі довідки з зазначенням причин та подається голові на підпис Секретар селищної ради, селищний голова В Протягом 1 робочого дня
7 Вивчення поданих документів, підпис відмови та передача секретарю для видачі замовнику Селищний голова П Протягом 1 робочого дня
8 Реєстрація відмови в журналі реєстрації та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує