Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89.
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява визначеного зразку на ім’я селищного голови про присвоєння поштової адреси об’єкту архітектури;
  2. Копії установчих документів - для юридичної особи, копія свідоцтва про державну реєстрацію - для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу - для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності - для уповноваженої особи;
  3. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (при необхідності);
  4. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження об’єкта нерухомості (у довільній формі);
  5. Копія документу, що посвідчує право власності заявника на нерухоме майно.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року №7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно».
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 30 календарних днів з дня подання заяви.
6 Результат надання адміністративної послуги Видача виписки з рішення виконавчого комітету селищної ради з присвоєною поштовою адресою.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви повідомлення замовника про термін виконання, передача зави з пакетом документів до виконавчого комітету сільської ради Секретар селищної ради В В день прийняття заяви
2 Вивчення наданих документів, голосування по рішенню про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, підпис сільським головою рішення, передача пакету документів та рішення секретарю сільської ради Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 1 - 10 днів
3 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
4 У разі наявності зауважень виконкому до пакету документів заявника приймається рішення про доопрацювання заявником та усунення недоліків про що зазначається в рішенні, підписується сільським головою та передається секретарю для видачі замовнику Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 1 - 15 днів
5 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує