Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89.
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява про взяття на квартирний облік, яка підписується повнолітніми членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання житлового приміщення і бажають разом стати на облік;
  2. Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання житлових приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні підтверджуючі документи;
  3. Копії паспортів (сторінки 1, 2 та з реєстрацією місця проживання) всіх членів сім’ї;
  4. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім`ї;
  5. У необхідних випадках до заяви додаються медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету) про невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп. 2 п. «а» ст. 30; Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х, аб.4 ч. 1 ст.15, аб. 4 ч. 1 ст.16, ст. 58, п. 1 ч. 1 ст. 39.
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 30 календарних днів з дня подання заяви.
6 Результат надання адміністративної послуги Рішення виконавчого комітету про взяття на квартирний облік.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви повідомлення замовника про термін виконання, передача зави з пакетом документів до виконавчого комітету сільської ради Секретар селищної ради В В день прийняття заяви
2 Вивчення наданих документів, голосування по рішенню про постановки громадян на квартирний облік, підпис сільським головою рішення, передача заяви, пакету документів та рішення секретарю сільської ради Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 1 - 10 днів
3 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
4 У разі наявності зауважень виконкому до пакету документів заявника приймається рішення про доопрацювання заявником та усунення недоліків про що зазначається в рішенні, підписується сільським головою та передається секретарю для видачі замовнику Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 1 - 15 днів
5 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує