Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Погодження графіків роботи об'єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Погодження графіків роботи об'єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89.
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява;
  2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписку (витяг, довідку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;
  3. Копія документу про право заявника на використання відповідного об’єкта торгівлі або сфери послуг (свідоцтва про власність, договору оренди, тощо);
  4. Для сезонної та одноразової лоткової торгівлі копія погодження (дозволу) районної СЕС у випадках передбачених чинним законодавством;
  5. Для об’єктів вбудованих та прибудованих до житлових будинків додатково висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність об’єкта гігієнічним нормативам шумових параметрів.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги - п.п.9 п."а", п.п.4 п."б" статті 30, статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР, стаття 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4005-XII; ст.17, 20 Закону України "Про захист прав споживачів" від 01.12.2005 № 3161-IV; п.13 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку провадження торгової діяльності Правила торгового обслуговування населення" від 15.06.2006 №833; п.8 п.25 Постанови "Про затвердження правил побутового обслуговування населення" від 16.05.1994 №313; п.1.7 Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Правил роботи закладів ресторанного господарства" від 24.07.2002 №219; п.20 Наказу "Про затвердження галузевого класифікатора "Класифікація" послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001) від 19.02.2002 №51; Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі" від 08.07.1996 №369.
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня звернення.
6 Результат надання адміністративної послуги Видача рішення виконавчого комітету сільської ради з погодженним або не погодженим графіком роботи об’єкту торгівлі, побутових послуг, громадського харчування.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Погодження графіків роботи об'єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви повідомлення замовника про термін виконання, передача зави з пакетом документів до виконавчого комітету сільської ради Секретар селищної ради В В день прийняття заяви
2 Вивчення наданих документів, голосування по рішенню про встановлення ТС, підпис сільським головою рішення, передача заяви, пакету документів та рішення секретарю сільської ради Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 10 - 25 днів
3 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
4 У разі наявності зауважень виконкому до пакету документів заявника приймається рішення про доопрацювання заявником та усунення недоліків про що зазначається в рішенні, підписується сільським головою та передається секретарю для видачі замовнику Виконком селищної ради, селищний голова П Протягом 10 - 25 днів
5 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує