Червоненська громада
Андрушівський район, Житомирська область

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

"Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"

 

Червоненська селищна рада

 

1 Інформація про: суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту) Червоненська селищна рада; 13434, Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вул.Леніна 28; робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17: год., обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.; телефон (04136) 4-61-54, 4-61-89.
2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
  1. Заява;
  2. Копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи-платника податків (для громадян), копії установчих документів (для суб’єктів господарювання);
  3. Копія технічного паспорту на нерухоме майно (в разі наявності);
  4. Копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майна (в разі наявності);
  5. Викопіювання з чергового кадастрового плану.
3 Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Безоплатно.
4 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; ст.ст. 12, 118, пункт 12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України.
5 Строк надання адміністративної послуги Протягом 30 календарних днів з дня подачі заяви.
6 Результат надання адміністративної послуги Надання рішення сесії сільської ради.
7 Можливі способи отримання відповіді (результату) особисто;
іншою особою за умови надання належним чином оформленого доручення на отримання результату адміністративної послуги та документа, що посвідчує особу;
поштовим відправленням.

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Червоненської селищної ради

№59 від 26.07.2013 року

 

Технологічна картка адміністративної послуги

"Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"

 

Червоненська селищна рада

 

Етапи послуги Відповідальна особа Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви повідомлення замовника про термін виконання, передача заяви з пакетом документів на розгляд комісії із земельних питань Секретар селищної ради В В день прийняття заяви
2 Вивчення поданих документів та подання протоколу секретарю селищної ради Комісія із земельних питань при виконкомі елищної ради П Протягом 1 - 10 днів
3 Передача протоколу на сесію селищної ради Секретар селищної ради В В день прийняття або наступного робочого дня
4 Вивчення наданих документів, голосування по рішенню про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою відведення земельної ділянки, підпис селищним головою головою рішення, передача заяви, пакету документів та рішення секретарю селищної ради ради Сесія селищної ради, селищний голова З Протягом 1 - 10 днів
5 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
6 У разі наявності зауважень комісії із земельних питань чи сесії селищної ради пакету документів заявника приймається рішення про доопрацювання заявником та усунення недоліків про що зазначається в протоколі комісії із земельних питань та відповідно в рішенні сільської ради, підписується селищним головою та передається секретарю для видачі замовнику Сесія селищної ради, селищний голова З Протягом 1 - 10 днів
7 Реєстрація рішення в книзі реєстрацій рішень та видача рішення замовнику Секретар селищної ради В Протягом 1 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги - 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує